Samen creëren wij jouw online wereld.

Stark

Online Klantonderzoek Uitgevoerd voor Stark Hoogeveen!

Stark

Stark is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Bij Stark zijn de individuele talenten van medewerkers, wordt gekeken naar sterke punten en wordt gezocht naar win-win-situaties. Stark is het Drentse woord voor Sterk en dat is precies de organisatie voor de dag wil komen: Sterk en nuchter. Iedere dag hard aan de slag voor de opdrachtgevers. 

Stark vindt het belangrijk om continu te innoveren en te verbeteren. Mede hierdoor wordt er jaarlijks onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de klanten. De vraag was of wij dit voor Stark konden uitvoeren via de online kanalen.

Online onderzoek

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de organisatie zijn wij begonnen met het inlezen in de organisatie Stark. Vervolgens hebben wij een plan opgesteld om het onderzoek in de juiste stappen uit te voeren. Het doel was om uit twee klantgroepen zoveel mogelijk reacties te ontvangen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van mailings en telefonische benadering.

Verloop van het onderzoek

Na het bespreken van ons plan zijn wij van start gegaan met het onderzoek. Er zijn eerst een aantal concepten opgesteld omtrent de lay-out van de e-mail. Vervolgens zijn vanuit Stark alle contactgegevens aangeleverd en zijn wij gestart met het benaderen van de klanten.

Nadat de eerste antwoorden binnenkwamen zijn wij verder gegaan met het opstellen van een herinneringsmail. We hebben de eerste enquête een week door laten lopen en vervolgens een herinnering gestuurd. Tot slot hebben wij alle klanten, die niet hadden geantwoord op de mail, telefonisch benaderd en gevraagd om de enquête alsnog in te vullen. Dit bleek een goede zet, hier kwamen namelijk veel antwoorden uit.

Resultaat

Na een periode van telefoontjes en mailen was het moment daar om het resultaat te presenteren. Door middel van 2 presentaties aan 2 verschillende teams binnen Stark is het resultaat bekend gemaakt. We kijken tevreden terug op een mooie samenwerking die kan leiden tot nog meer moois.